Privacy statement

Wibra verzamelt via haar winkels, website, nieuwsbrieven, applicatie(s), acties en andere diensten, persoonsgegevens c.q. informatie over jou. Deze Privacy statement geeft informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken van de gebruikers van deze diensten en bezoekers van onze Wibra winkels.
Wibra Supermarkt B.V. is de wettelijk verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen.
Wibra respecteert jouw privacy. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die je met ons deelt en verwerken deze in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement kun je op een overzichtelijke manier lezen voor welke doeleinden je persoonsgegevens worden gebruikt. Wibra staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Een vraag stellen of een klacht indienen

Als je contact opneemt met de klantenservice van Wibra, omdat je vragen of klachten hebt over onze producten of diensten, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Wibra kan jou vragen om meer persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is niet verplicht. Indien je deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij echter mogelijk je vraag of klacht niet in behandeling nemen of beantwoorden. Nadat je vraag of klacht is afgehandeld bewaren wij de gegevens niet langer dan 1 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

Solliciteren

Als je bij Wibra solliciteert, dan bewaren we jouw gegevens standaard maximaal 1 maand. Mocht je in de sollicitatieprocedure terecht komen en we je uitnodigen voor een gesprek, dan zullen we je gegevens langer bewaren tot de betreffende vacature vervuld is.

Via het sollicitatieformulier op onze website kun je ons ook expliciet toestemming geven je gegevens langer te mogen bewaren i.v.m. eventueel andere relevante vacatures. In dat geval bewaren wij je gegevens maximaal 6 maanden.

Deelnemen aan een actie

Wanneer je meedoet aan een actie of prijsvraag is het voor ons van belang om te weten wie er deelneemt. Om je deelname te registreren en/of te bevestigen en om de eventueel gewonnen prijzen aan je toe te kunnen sturen, hebben we een aantal gegevens van je nodig, zoals je naam, adres en woonplaats en/of e-mailadres. Afhankelijk van de actie verwerken we ook informatie over je deelname, zoals scores of antwoorden op een prijsvraag.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is niet verplicht. Indien je deze persoonsgegevens niet verstrekt is het echter helaas niet mogelijk om jouw deelname aan de actie juist te verwerken.

Na afloop van de actie bewaren we jouw gegevens over je deelname om prijzen toe te kunnen sturen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan 2 maanden nadat de actie is afgelopen.

Nieuwsbrieven

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen voor het geval je geen interesse meer hebt in onze nieuwsbrief. Tevens heb je vanuit de nieuwsbrief altijd de mogelijkheid je persoonlijke gegevens te wijzigen.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van MailChimp. Jouw persoonlijke gegevens worden in MailChimp verwerkt. Deze data worden buiten de EU ondergebracht. De door jou ingevulde gegevens worden enkel gebruikt met als doel je onze nieuwsbrief te kunnen toesturen en je eventueel te kunnen voorzien van voor jou relevante informatie. Mocht je het niet op prijs stellen nieuwsbrieven te ontvangen op basis van jouw persoonlijke gegevens, dan kan dit door ons alleen je mailadres door te geven.

Jouw gegevens worden in MailChimp bewaard totdat je hebt doorgegeven geen nieuwsbrief van ons meer te willen ontvangen. Dit kan door in de nieuwsbrief op de ‘afmeld’ link te klikken.

In MailChimp houden we klikgedrag in de nieuwsbrief bij om onze nieuwsbrieven qua inhoud en opzet te kunnen optimaliseren. Hierbij gaat het om totaal aantal klikken. We kijken en handelen niet naar individueel klikgedrag in onze nieuwsbrieven.

Social Media

Wibra maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste producten en acties. Je kunt ons volgen op Facebook, Instagram en YouTube. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Wibra verbonden, maar wel ga je akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Wibra maakt gebruik van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, geïnteresseerd bent in onze producten of dat je in een bepaalde regio woont. Wibra heeft geen invloed op welke gegevens social media platforms van jou verzamelen. De voorwaarden waaronder jouw gegevens door de social media platforms worden verzameld, waaronder ook het privacybeleid, staan op de website van het social media platform vermeld.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, zoals Facebook en Instagram. Deze privacy statement geldt alleen voor onze website en wij raden je aan de privacyverklaring van de websites waarnaar verwezen wordt ook te raadplegen.

Camerabeveiliging

Onze winkels kunnen voorzien zijn van camera’s. Dit is van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en eigendommen. De camera’s hangen goed zichtbaar en bij binnenkomst wijzen wij je op de aanwezigheid van camera’s. De camerabeelden worden na 28 dagen verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

Bezoek Wibra website

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Maar we denken wel met je mee. Daarom hebben wij Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Plus: de informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Je locatie bij het zoeken naar filialen

Indien je op zoek bent naar een Wibra filiaal vragen we jouw toestemming om je locatie te bepalen. Dit gebruiken we enkel om je de filialen te tonen die zich in de buurt van jouw locatie bevinden. Mocht je geen toestemming geven, dan kun je in het zoekveld zelf een gewenst Wibra filiaal zoeken.

Cookies en vergelijkbare technieken

Wibra gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wibra gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden en gebruikt worden om relevante advertenties te kunnen tonen op websites van derden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Verstrekking aan derden

Wibra schakelt bij de uitvoering van haar activiteiten soms derden in, zoals marketingspecialisten die ons ondersteunen bij campagnes en acties en technische dienstverleners ten behoeve van het beheer van onze klantendatabase. Deze externe partijen mogen je gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met je informatie omgaan en zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. We geven jouw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat websites waar je gegevens achterlaat op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van commerciële diensten op onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Beveiligen en Bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Inzage, wijzigen, blokkeren en verwijdering van jouw gegevens

Als je jouw persoonsgegevens in wilt zien, wilt laten wijzigen, blokkeren of deze wilt laten verwijderen, kun je contact opnemen met Wibra via:

Wibra
Postbus 192
8160 AD EPE
Tel.: 0578-676333
E-Mail: info@wibra.nl

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, dan zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wibra privacy statement, versie 11 februari 2020